Geneza

Polowanie hubertowskiego w roku 1970.

A. Lisek, A. Wrębel, L. Wilczyński, S.Myszkowski, J.Konopa, A.Dipero, E.Towarnicki, Grzybowski, Tomaszewski, Zaborowski, J.Goler, A.Goler, K.Wysoczański, T.Wolski, M.Warchoł, M.Mamert, M.Borowski, S.Grodzicki, T.Mrzewka, L.Czekiel, W.Pawlowicz, C.Grodzicki, R.Mrzewka.

Kolo łowieckie „Ostęp” w Gorzowie Wlkp utworzono w 1947 roku., przez pierwszych gorzowskich kolejarzy. Pierwotna nazwa koła to „Kolejowe koło łowieckie”. Pionierami i założycielami byli Koledzy Adam Lisek  – długoletni  łowczy, Andrzej Wrębel,  wieloletni prezes koła.

Do pionierów zaliczyć należy również Kolegów: Konrada Kancoka, Stanisław Grodzickiego, Tadeusza Mrzewke, Stanisława Jóźwiaka, Zdzisława Telesińskiego, Stanisława Filarowskiego.  Na początku lat 70, koło liczyło 24 członków. W 1975 roku, koło przyjęło nazwę „Ostęp”.

Od początku istnienia koło dzierżawi teren łowiecki w gminie Witnica; do 1973 roku w nadleśnictwie Mosina, później w nadleśnictwie Bogdaniec. Do 2001 roku dzierżawiono dwa obwody nr 88 i 73, o powierzchni łącznej 11178 ha. Od lipca 2001 roku obwód nr 88 został zlikwidowany i jego część włączono do utworzonego Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Ogółem obwód posiadał powierzchnię 8622 ha.

Zwierzyna łowna występująca w łowisku to głównie zwierzyna gruba: jelenie, dziki, sarny. Ptactwo łowne: kaczki, gęsi, bażanty, kuropatwy oraz drapieżniki.

W roku 2009 Sejmik województwa lubuskiego podjął decyzję nadając obwodowi numer 35 i włączona została część terenu będącego w granicach miasta Witnicy do terenu łowiska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *