O nas

Kolo łowieckie „Ostęp”

ul. Leśna 14

66-450 Bogdaniec

email: koloostep@gmail.com


Serdecznie witamy na stronie internetowej naszego koła. Mamy nadzieję, że każdy myśliwy, sympatyk łowiectwa lub miłośnik przyrody znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Obecnie nasze koło liczy 50 członków macierzystych oraz 1 członka niemacierzystego, w tym 36 selekcjonerów oraz 3 instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego. Jeden myśliwy posiada strzelecką klasę mistrzowską. Staż kandydacki odbywają 3 osoby.

Koło gospodaruje obwodem łowieckim o powierzchni 9782 ha, z czego 4203 ha to powierzchnia leśna. Cały obwód położony jest w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Bogdaniec. Obwód od strony południowej graniczy z PN Ujście Warty, od wschodu z KŁ Dzik Dębno, od północy z KŁ Szarak Lubiszyn, a od zachodu z KŁ Jeleń Bogdaniec.

KŁ Ostęp prowadzi zrównoważoną gospodarkę łowiecką, która wspiera gospodarkę rolną i leśną. Na terenie obwodu znajduje się 10 paśników, 85 lizawek (urządzenia do podawania soli i mikroelementów), 7 ha poletek łowieckich oraz 6 pasów zaporowych o łącznej długości 2,5 km.Powierzchnia podlegającego nam obwodu wynosi 4018 ha, a dominującą część stanowią grunty leśne. Stale staramy się poprawiać zagospodarowanie łowiska co sprzyja poprawie kondycji zwierzyny oraz pozwala ograniczyć szkody powodowane przez zwierzynę w gospodarce rolnej i leśnej.

Często pada pytanie „dlaczego polujemy?”. Polujemy ponieważ polowanie jest jedną z form ochrony przyrody. W obecnie zmienionym przez człowieka Świecie potrzebna jest regulacja liczebności zwierzyny. rolnictwo wielkoobszarowe, często występująca kukurydza i inne uprawy z dużą ilością pożywienia sprzyjają rozrodowi m.in. dzików. Regulując stan ilościowy zwierzyny możemy pomóc rolnikom i leśnikom ochraniać cenne często uprawy. Polowanie jest częścią łowiectwa, czyli szeroko pojętej gospodarki zwierzętami łownymi. Jednym z jej elementów jest również współpraca z PN Ujście Warty – zaangażowaliśmy się w wyłapywanie z terenów graniczących z Parkiem gatunków inwazyjnych, niszczących naszą rodzimą przyrodę, takich jak szop pracz czy norka amerykańska.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór!


GENEZA

Polowanie hubertowskiego w roku 1970.

A. Lisek, A. Wrębel, L. Wilczyński, S.Myszkowski, J.Konopa, A.Dipero, E.Towarnicki, Grzybowski, Tomaszewski, Zaborowski, J.Goler, A.Goler, K.Wysoczański, T.Wolski, M.Warchoł, M.Mamert, M.Borowski, S.Grodzicki, T.Mrzewka, L.Czekiel, W.Pawlowicz, C.Grodzicki, R.Mrzewka.

Kolo łowieckie „Ostęp” w Gorzowie Wlkp utworzono w 1947 roku., przez pierwszych gorzowskich kolejarzy. Pierwotna nazwa koła to „Kolejowe koło łowieckie”. Pionierami i założycielami byli Koledzy Adam Lisek  – długoletni  łowczy, Andrzej Wrębel,  wieloletni prezes koła.

Do pionierów zaliczyć należy również Kolegów: Konrada Kancoka, Stanisław Grodzickiego, Tadeusza Mrzewke, Stanisława Jóźwiaka, Zdzisława Telesińskiego, Stanisława Filarowskiego.  Na początku lat 70, koło liczyło 24 członków. W 1975 roku, koło przyjęło nazwę „Ostęp”.

Od początku istnienia koło dzierżawi teren łowiecki w gminie Witnica; do 1973 roku w nadleśnictwie Mosina, później w nadleśnictwie Bogdaniec. Do 2001 roku dzierżawiono dwa obwody nr 88 i 73, o powierzchni łącznej 11178 ha. Od lipca 2001 roku obwód nr 88 został zlikwidowany i jego część włączono do utworzonego Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Ogółem obwód posiadał powierzchnię 8622 ha.

Zwierzyna łowna występująca w łowisku to głównie zwierzyna gruba: jelenie, dziki, sarny. Ptactwo łowne: kaczki, gęsi, bażanty, kuropatwy oraz drapieżniki.

W roku 2009 Sejmik województwa lubuskiego podjął decyzję nadając obwodowi numer 35 i włączona została część terenu będącego w granicach miasta Witnicy do terenu łowiska.