Koło Łowieckie OSTĘP w Gorzowie Wielkopolskim

Serdecznie witamy na stronie internetowej naszego koła. Mamy nadzieję, że każdy myśliwy, sympatyk łowiectwa lub miłośnik przyrody znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Obecnie nasze koło liczy 49 członków macierzystych oraz 2 członków niemacierzystych, w tym jedna Diana i 16 selekcjonerów oraz 5 instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego. Pięcioro myśliwych posiada strzelecką klasę mistrzowską. Staż kandydacki odbywa jedna osoba.

Koło gospodaruje obwodem łowieckim o powierzchni 9782 ha, z czego 4203 ha to powierzchnia leśna. Cały obwód położony jest w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Bogdaniec. Obwód od strony południowej graniczy z PN Ujście Warty, od wschodu z KŁ Dzik Dębno, od północy z KŁ Szarak Lubiszyn, a od zachodu z KŁ Jeleń Bogdaniec.

KŁ Ostęp prowadzi zrównoważoną gospodarkę łowiecką, która wspiera gospodarkę rolną i leśną. Na terenie obwodu znajduje się 10 paśników, 85 lizawek (urządzenia do podawania soli i mikroelementów), 7 ha poletek łowieckich oraz 6 pasów zaporowych o łącznej długości 2,5 km.Powierzchnia podlegającego nam obwodu wynosi 4018 ha, a dominującą część stanowią grunty leśne. Stale staramy się poprawiać zagospodarowanie łowiska co sprzyja poprawie kondycji zwierzyny oraz pozwala ograniczyć szkody powodowane przez zwierzynę w gospodarce rolnej i leśnej.

Często pada pytanie „dlaczego polujemy?”. Polujemy ponieważ polowanie jest jedną z form ochrony przyrody. W obecnie zmienionym przez człowieka Świecie potrzebna jest regulacja liczebności zwierzyny. Rolnictwo wielkoobszarowe, często występująca kukurydza i inne uprawy z dużą ilością pożywienia sprzyjają rozrodowi m.in. dzików. Regulując stan ilościowy zwierzyny możemy pomóc rolnikom i leśnikom ochraniać cenne często uprawy. Polowanie jest częścią łowiectwa, czyli szeroko pojętej gospodarki zwierzętami łownymi. Jednym z jej elementów jest również współpraca z PN Ujście Warty – zaangażowaliśmy się w wyłapywanie z terenów graniczących z Parkiem gatunków inwazyjnych, niszczących naszą rodzimą przyrodę, takich jak szop pracz czy norka amerykańska.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *