Serdecznie witamy na stronie internetowej naszego koła. Mamy nadzieję, że każdy myśliwy, sympatyk łowiectwa lub miłośnik przyrody znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Obecnie nasze koło liczy 49 członków macierzystych oraz 2 członków niemacierzystych, w tym jedna Diana i 16 selekcjonerów oraz 5 instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego. Pięcioro myśliwych posiada strzelecką klasę mistrzowską. Staż kandydacki odbywa jedna osoba.

Koło gospodaruje obwodem łowieckim o powierzchni 9782 ha, z czego 4203 ha to powierzchnia leśna. Cały obwód położony jest w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Bogdaniec. Obwód od strony południowej graniczy z PN Ujście Warty, od wschodu z KŁ Dzik Dębno, od północy z KŁ Szarak Lubiszyn, a od zachodu z KŁ Jeleń Bogdaniec.

KŁ Ostęp prowadzi zrównoważoną gospodarkę łowiecką, która wspiera gospodarkę rolną i leśną. Na terenie obwodu znajduje się 10 paśników, 85 lizawek (urządzenia do podawania soli i mikroelementów), 7 ha poletek łowieckich oraz 6 pasów zaporowych o łącznej długości 2,5 km.Powierzchnia podlegającego nam obwodu wynosi 4018 ha, a dominującą część stanowią grunty leśne. Stale staramy się poprawiać zagospodarowanie łowiska co sprzyja poprawie kondycji zwierzyny oraz pozwala ograniczyć szkody powodowane przez zwierzynę w gospodarce rolnej i leśnej.

Często pada pytanie „dlaczego polujemy?”. Polujemy ponieważ polowanie jest jedną z form ochrony przyrody. W obecnie zmienionym przez człowieka Świecie potrzebna jest regulacja liczebności zwierzyny. Rolnictwo wielkoobszarowe, często występująca kukurydza i inne uprawy z dużą ilością pożywienia sprzyjają rozrodowi m.in. dzików. Regulując stan ilościowy zwierzyny możemy pomóc rolnikom i leśnikom ochraniać cenne często uprawy. Polowanie jest częścią łowiectwa, czyli szeroko pojętej gospodarki zwierzętami łownymi. Jednym z jej elementów jest również współpraca z PN Ujście Warty – zaangażowaliśmy się w wyłapywanie z terenów graniczących z Parkiem gatunków inwazyjnych, niszczących naszą rodzimą przyrodę, takich jak szop pracz czy norka amerykańska.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór!